Comfort Concepten

Wall-linq heeft een aantal Comfort-concepten ontwikkeld voor diverse gebruiksfuncties die bij uitstek geschikt zijn om het Wall-linQ Tape Drywall System® toe te passen. We onderscheiden:

Comfort Living – voor een beter woon-, leef- en werkklimaat
Comfort Hotel – voor een prettig en veilig verblijf
Comfort Office Industrial – voor betere prestaties en een prettige, veilige werkplek
Comfort Educational Institutions – voor betere schoolprestaties en een veilige leeromgeving
Comfort Health Care Institutions – voor een prettiger verblijf en een sneller herstel
Protection Computer Data Center – voor een veilige opslag van gegevens