Visueel Comfort

Bij visueel comfort staat het oog centraal. Ons oog heeft de eigenschap om zich in te stellen op de helderheid van het gezichtsveld. Een vlakke wand weerkaatst licht of straalt licht uit, daarom is het vlak te zien. Wanneer er grote helderheidsverschillen zijn, dan moet het oog veel instellen. Deze inspanningen geven een onrustig gevoel en heeft dus een sterke invloed op de gemoedstoestand van personen en herstel van patiënten. Een hoogwaardige vlakke wand, zoals die van het Wall-linQ Tape Drywall System® heeft een positieve werking op de gemoedstoestand van mensen.