Brandveiligheid

Het Wall-linQ Tape Drywall System® heeft een beschermende werking, die is vertaald in de Europese brandklassecertificering EI. EI staat voor stabiliteit, vlamdicht en temperatuurisolatie.

De E (vlamdichtheid) betekent dat er in de scheidingsconstructie geen openingen mogen ontstaan waardoor zich onverbrande gassen en vlammen kunnen verplaatsen naar de niet-direct verhitte zijde van constructie.

De I staat voor thermische isolatie. Dit houdt in dat de constructie ervoor zorgt dat de temperatuur aan de niet-brandzijde gedurende een bepaalde tijd gemiddeld niet boven de 140°C uitkomt en lokaal niet boven de 180°C. Met het protection computer data center concept zijn uw gegevens nog veiliger en is de continuïteit van uw bedrijf beter gewaarborgd.