Protection Computer Data Center

BRANDWERENDE CONSTRUCTIE; EEN VEILIGE OPSLAG VAN GEGEVENS

Ons dataverkeer wordt verwerkt in datacenters. De vaak privacygevoelige gegevens wordt door diverse specialisten beveiligd tegen negatieve factoren van buiten. Brand is zo’n negatieve factor.

Het Wall-linQ Tape Drywall System® heeft een beschermende werking, die is vertaald in de Europese brandklassecertifi cering EI.EI staat voor stabiliteit, vlamdicht en temperatuurisolatie. De E (vlamdichtheid) betekent dat er in de scheidingsconstructie
geen openingen mogen ontstaan waardoor zich onverbrande gassen en vlammen kunnen verplaatsen naar de niet-direct verhitte zijde van constructie. De I staat voor thermische isolatie. Dit houdt in dat de constructie ervoor zorgt dat de temperatuur aan de niet-brandzijde gedurende een bepaalde tijd gemiddeld niet boven de 140°C uitkomt en lokaal niet boven de 180°C. Met het protection computer data center concept zijn uw gegevens nog veiliger en is de continuïteit van uw bedrijf beter gewaarborgd.