KOMO attest

In december 2011 heeft Wall-LinQ een Komo-attest voor het Tape Drywall System® gekregen. Hierin zijn onder andere de hoge prestaties van de diverse wandconcepten opgenomen. Daarnaast vermeldt het attest dat de concepten voldoen aan de paragraaf in het Bouwbesluit met betrekking tot duurzaam bouwen en aan de Arbowetgeving, waarin grenswaarden zijn gesteld aan het tilgewicht per persoon.