Brandwerende constructie; een veilig gevoel voor uw gasten

Brandveiligheid is in hotels zeer belangrijk omdat er personen verblijven die zich in een voor hen onbekende omgeving bevinden. Hotelgasten zijn daarom extra kwetsbaar. Hotels zijn veelal gestapelde gebouwen. Hierin zijn de veiligheidsvluchtwegen en de gebruikte constructies in trappenhuizen van essentieel belang. Zij moeten personen voor een lange tijd tegen hitte en brand kunnen beschermen.

Het Wall-linQ Tape Drywall System® heeft een beschermende werking, die is vertaald in de Europese brandklassecertificering EI.EI staat voor stabiliteit, vlamdicht en temperatuurisolatie. De E (vlamdichtheid) betekent dat er in de scheidingsconstructie geen openingen mogen ontstaan waardoor zich onverbrande gassen en vlammen kunnen verplaatsen naar de niet-direct verhitte zijde van constructie. De I staat voor thermische isolatie. Dit houdt in dat de constructie ervoor zorgt dat de temperatuur aan de niet-brandzijde gedurende een bepaalde tijd gemiddeld niet boven de 140°C uitkomt en lokaal niet boven de 180°C. Een veilig gevoel voor uw gasten.