Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Wall-LinQ Tape Drywall System® bestaat uit enkellaagse gipsplaten. Hierdoor hoeven er veel minder platen geproduceerd, getransporteerd en verwerkt te worden. Dat betekent minder grondstofverbruik, minder uitstoot van CO2 en minder afval. Met het Tape Drywall System® kunt u duurzaam bouwen conform paragraaf 5.9 van het Bouwbesluit en worden uitstoot van broeikasgassen en uitputting van grondstoffen beperkt.

100% RECYCLEBAAR
Wall-linq werkt samen met Gypsum Recycling Nederland. Dit bedrijf heeft een uniek recyclingsysteem waarmee ze afval van gips(vezel)kartonplaten voor 100% tot gipspoeder kan verwerken. Van dit poeder worden weer nieuwe gips(vezel)kartonplaten gemaakt. Ook de Wall-LinQ Tape Drywall System® verzinkte stalen staanders en liggers zijn 100% recyclebaar. Van ‘downcyling’ is geen sprake: het nieuwe staal behoudt zijn eigenschappen en blijft geschikt voor hoogwaardige toepassingen. Ook bij verzinkt staal wordt het zink eerst gescheiden van het staal en daarna gebruikt bij het maken van nieuw zink. Ook het isolatiemateriaal dat we gebruiken kan worden gerecycled.