People

Mensen worden ouder en werken steeds langer door tot aan het pensioen. Gezond oud worden en arbeid langdurig klachtenvrij uitvoeren, dat is niet vanzelfsprekend. Het stellen van grenzen aan de lichamelijke belastingen (tillen, trekken, dragen, trillingen) is daarom noodzakelijk en wettelijk geregeld.

Wall-linQ Totaal Concept biedt:

√ Fysiek belasting naar < 16 kg per persoon
√ 50 % minder transportbewegingen
√ 50 % minder boorbewegingen
√ 75 % minder schroefbewegingen
√ Minder fijnstof
√ Veel minder bouwlawaai
√ Arbovriendelijke hulpmiddelen: Ergo-Elevator
√ Arbovriendelijke hulpmiddelen: Ergo-Trailer