Geluidisolatie

Alle wanden van Wall-linQ zijn geproduceerd volgens de Europese richtlijnen voor luchtgeluidsisolatie. De metingen zijn uitgevoerd door TNO (Innovation for life) conform EN-ISO 140-3 en EN-ISO 717-1. Kortom, Wall-linQ Tape Drywall System® zorgt voor een uitstekende geluidsisolatie, die bijdraagt aan een gezond woon-, leef- en werkklimaat.