Brandwerende constructie; een veilig gevoel

Ook brandveiligheid staat steeds hoger op prioriteitenlijstjes van bewoners. De brandveiligheid van gebouwen wordt bepaald door de aanwezigheid van voldoende vluchtwegen en de toegepaste bouwmaterialen. Mocht u verrast worden door brand dan heeft Wall-linQ Tape Drywall System® een beschermende werking, die is vertaald in de Europese brandklassecertificering EI.

EI staat voor stabiliteit, vlamdicht en temperatuurisolatie. De E (vlamdichtheid) betekent dat er in de scheidingsconstructie geen openingen mogen ontstaan waardoor zich onverbrande gassen en vlammen kunnen verplaatsen naar de niet-direct verhitte zijde van constructie. De I staat voor thermische isolatie. Dit houdt in dat de constructie ervoor zorgt dat de temperatuur aan de niet-brandzijde gedurende een bepaalde tijd gemiddeld niet boven de 140°C uitkomt en lokaal niet boven de 180°C. Dat geeft u, uw gezinsleden en uw bezoek een veilig gevoel.