Brandveiligheid in zorginstellingen is zeer belangrijk. Temeer omdat er veel mensen verblijven die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een vluchtweg. Zij zijn extra kwetsbaar. Zorginstellingen zijn veelal gestapelde gebouwen. Hierin zijn de veiligheidsvluchtwegen en de gebruikte constructies in trappenhuizen van essentieel belang. Zij moeten patiënten en verplegend personeel voor een lange tijd tegen hitte en brand kunnen beschermen.

Het Wall-linQ Tape Drywall System® heeft een beschermende werking, die is vertaald in de Europese brandklassecertificering EI.EI staat voor stabiliteit, vlamdicht en temperatuurisolatie. De E (vlamdichtheid) betekent dat er in de scheidingsconstructie geen openingen mogen ontstaan waardoor zich onverbrande gassen en vlammen kunnen verplaatsen naar de niet-direct verhitte zijde van constructie. De I staat voor thermische isolatie. Dit houdt in dat de constructie ervoor zorgt dat de temperatuur aan de niet-brandzijde gedurende een bepaalde tijd gemiddeld niet boven de 140°C uitkomt en lokaal niet boven de 180°C. Een veilig gevoel voor patiënten, hun bezoek en het verplegend personeel.